4 psychologische studies die elke ouder zou moeten kennen

Een ouder zijn is een van de moeilijkste taken die je in je leven zult krijgen en gek genoeg een van de taken waar de minste opleidingen voor bestaan. Over het algemeen zitten ouders dan ook met een kennistekort.

Dat is zonde, want er worden een hoop psychologische studies gedaan naar ouderschap. Psychologen onderzoeken allerlei aspecten op het ouderschap, zowel vanuit de optiek van de ouders als vanuit de optiek van de kinderen.

In dit artikel bespreken we vier psychologische studies die elke ouder zou moeten kennen.

  1. Sport zorgt er voor dat kinderen beter presteren

Natuurlijk zal elk kind gymles krijgen op school, maar er zijn nogal wat studies die uitwijzen dat dit niet voldoende is. Kinderen die vaker sporten, presteren beter op het gebied van talen en exacte vakken. Dit onderzoek werd gedaan bij kinderen van 11 jaar, maar werd eerder ook gevonden bij kinderen van 11 jaar.

Dat sport ook voordelen heeft voor de gezondheid en het gewicht van je kinderen, behoeft uiteraard geen toelichting.

  1. regelmatige bedtijden ook

Naast sport draagt slaap ook enorm bij aan het welzijn van je kinderen. Daarbij telt niet alleen de lengte van de slaap, maar ook een regelmatig slaappatroon. Onderzoek onder ruim 11.000 kinderen van 3 tot 7 wees duidelijk uit dat regelmatige bedtijden een goed effect op het cognitief functioneren hebben.

  1. Te strikt opvoeden is niet goed

Kinderen maken een ontwikkeling door tijdens hun gehele kindertijd. In hun kindertijd kun je maar beter zorgen dat je er dagelijks (bijna elk uur) bovenop zit.

Ouders lopen echter het risico om die stijl van leidinggeven te blijven volhouden. Dat resulteert er dan in dat kinderen rond hun twaalfde nog steeds zo strak gecontroleerd worden. In sommige gevallen kan dat zelfs doorgaan tot ver in de volwassenheid.

Onderzoek wijst uit dat een dergelijke strikte opvoedingsstijl op latere leeftijd depressie kan veroorzaken. Studenten die over hun jeugd ondervraagd werden, maakten meer kans op depressie zodra zij aangaven dat zeer strikt opgevoed werden.

Er is dus een moment van vasthouden en ook een van loslaten.

  1. Minder TV kijken

Uit onderzoek blijkt dat kinderen onder de twee jaar beter helemaal geen TV kunnen kijken. Dat voorspelt namelijk heel goed hoe ze gaan presteren in de toekomst.

Na hun tweede jaar zou het TV kijken beperkt moeten worden tot maximaal twee uur per dag. Elk uur dat ze meer TV kijken, is direct terug te zien in hun resultaten.