Bewust ouderschap

Bewust ouderschap hoe en wat?

Een stabiele basis voor je kind

Opvoeding die past bij bewust ouderschap

Het krijgen van kinderen is een mooie en ingrijpende verandering in je leven. Zeker wanneer je voor het eerst een kind verwacht of hebt gekregen, zal er veel veranderen in je leven. Het krijgen van kinderen kan in sommige gevallen een achtbaan aan emoties opleveren. Naast liefde kan je ook te maken krijgen met emoties als boosheid, onzekerheid en gevoelens van angst. Deze gevoelens zijn normaal en iedereen zal hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen.

Daarom is het van belang om na de bevalling en bij het opgroeien van je kinderen rekening te houden met een aantal zaken. Bewust ouderschap is namelijk ook het ervoor zorgen dat ouders hun kinderen voldoende te bieden hebben, kinderen verdienen de kans te krijgen om veilig en gezond op te groeien. Naast de financiële en materiële situatie is ook de geestelijke ondersteuning en begeleiding van de ouders van belang. Hieronder volgen enkele tips waarop je kunt teruggrijpen bij het bewust en verantwoordelijk opvoeden van je kind(eren).

1. Voed je kinds zelfvertrouwen
2. ‘Betrap’ je kind ook eens wanneer hij of zij iets goeds doet
3. Stel grenzen, en wees daar consequent in
4. Maak tijd vrij voor je kinderen
5. Wees een goed rolmodel
6. Maak duidelijke communicatie een prioriteit
7. Laat zien dat je liefde onvoorwaardelijk is
8. Ken je eigen benodigdheden en beperkingen als ouder