Kinderopvang in Nederland

Er zijn in Nederland verschillende soorten kinderopvang. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnenKinderopvang in Nederland naar een kinderdagverblijf of gastouder. Het gaan dan meestal om “dagopvang”, maar sommige kinderdagverblijven bieden ook “halve dagopvang” aan of zijn 24/7 geopend. Peuters kunnen ook naar een peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen zijn meestal alleen ’s ochtends geopend. Voor schoolgaande kinderen bestaat er daarnaast de buitenschoolse opvang, die je weer kunt onderverdelen in voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang.

Hoe kies je?

Welk type opvang je kiest, hangt allereerst af van de leeftijd van je kind en ten tweede van je werktijden. Werk je bijvoorbeeld een paar dagen per week en krijg je een baby, dan is een kinderdagverblijf of een gastouder de meest voor de hand liggende opvangvorm. Kinderopvang in Oosterhout waar je kind ook ’s nachts terecht kan, is handig voor mensen met onregelmatige diensten, zoals dokters en verpleegkundigen. En buitenschoolse opvang is makkelijk voor mensen die tijdens kantooruren werken en schoolgaande kinderen hebben.

Sfeer
Heb je eenmaal gekozen voor een bepaald soort kinderopvang, dan is het goed om eerst bij een paar locaties te gaan kijken. Qua procedures verschillen kinderdagverblijven niet zoveel van elkaar. Hetzelfde geldt voor gastouders en voor de aanbieders van buitenschoolse opvang. Maar de sfeer, en dan met name de aanpak van de leidsters, kan heel verschillend zijn. Kies een locatie waar jij je op je gemak voelt en waarvan je denkt dat de gang van zaken bij jouw kind past. Krijgen kinderen bijvoorbeeld een knuffel als ze gevallen zijn of zegt de leiding al gauw “over nu, ga maar weer spelen”?

stappen babyKosten
Je kinderen naar de kinderopvang brengen kan redelijk kostbaar zijn. Wel kun je in de meeste gevallen een bijdrage in de deze kosten krijgen. Hoe hoog deze bijdrage, de zogenaamde “kinderopvangtoeslag” in jouw geval zal zijn en hoe je deze toeslag kunt aanvragen, lees je op de site van de belastingdienst.